Psykologerne Grønbeck & Månsson I/S

 
 
 

Børn og unge

Når et barn/en ung støder på udfordringer eller mistrives, vækker det altid bekymring hos forældrene. Det kan pludselig blive svært at komme i skole, barnet/den unge kan begynde at trække sig eller komme i konflikter og man kan som forældre blive usikker på, hvad man skal gøre.

Med baggrund i vores erfaring og viden om børn og unges udvikling, kan vi skabe et trygt rum, hvor vi sammen med barnet/den unge undersøger og arbejder med det der er svært. Når vi har forløb med børn og unge, aftales det altid med forældrene hvordan og i hvilken grad de inddrages.

Vores erfaring er at det er en stor lettelse for børn/unge at kunne tale med en psykolog om de ting, der er svære eller bekymrer dem. Konkret kan det betyde, at de igen kan koncentrere sig om de ting der er vigtige og gør dem glade i deres hverdag.