Psykologerne Grønbeck & Månsson I/S

 
 
 

Forældre/familier

De fleste familier oplever ind i mellem svære perioder, hvor et eller flere familiemedlemmer mistrives. Det er ofte et samspil af flere faktorer, men noget af det der kan være på spil er at få hverdagen til at fungere, at der er mange konflikter eller at det er svært søskende imellem.

Herudover kan man som forældre opleve at være uenige om opdragelse, have forskellige forventninger til hinanden og opleve sig fastlåst i de roller man har i familien.

Disse ting kan være svære at kommunikere om på en ordentlig måde og det kan være en udfordring at komme videre på egen hånd.

Som udeforstående kan vi bidrage til at I får en gensidig forståelse for hinanden og det der er svært samt øget trivsel, hvilket vil give en bedre hverdag for alle.